LOGO
                                                                                 
Hesabınız var mı? Giriş Yapın

Üyelik Sözleşmesi ve KVKK

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) ……………………… adresindeki ……………………………….firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları


2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme

:
İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler


Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kabul Ediyorum

KUANTUM ARAŞTIRMA GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURALLARI

 
Kuantum Araştırma Danışmanlık ve Eğitim şirketi (“Kuantum”) olarak; kişisel verilerin korunması her zaman birincil önceliğimizdir. Kişisel veri tanımımız; gerek çalışanlarımıza ait bilgiler, gerekse yürüttüğümüz araştırma projelerimiz esnasında iletişime geçtiğimiz ya da web sitemizi ziyaret eden veya bizimle elektronik olarak iletişim kuran katılımcılarımızın ad soyad, mail, adres ve bunun gibi kişinin şahsına münhasır verilerdir.
 
Kuantum burada paylaştığı Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.
Kuantum; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca tüm kanun ve yönetmeliklere uyacak ve bu gereklilikleri yerine getirmek için gerektiği zaman ilave prosedürler, standartlar, politika ve iç yönergeleri uygulamaya koyacaktır.
Kuantum, çalışanlarının, sahada anket yapılan tüketicilerin, tüm KUANTUM yüklenicilerinin, tedarikçilerinin, temsilcilerinin, geçici işçilerinin(freelans ve stajyerler) ve KUANTUM adına hareket eden diğer tüm tarafların (beraberce “Üçüncü Kişiler”) KUANTUM’nin kendi elektronik sistemlerini veya kendi veri yönetimi araçlarını kullanıyor olmaları fark etmeksizin bildirimde belirtilen ilkelere bağlı kalmasını beklemektedir.
KUANTUM, KUANTUM operasyonlarını desteklemek için birlikte çalıştıkları tüm Üçüncü Kişilerin konulan kurallar gereğini sağlamakla yükümlüdür.

Kuantum; Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan kurallara uygun davranacağını taahhüt eder:

Kuantum Araştırma Kuralları;
 

 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler her zaman onların rızasının alınması suretiyle ancak mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/ veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler gerektiğinde güncelleme olanağı taraflara sağlanacaktır.
 • Çalışan ve Katılımcılara ait kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

  
İÇERİK

Bu Gizlilik Politikası Kuantum’da çalışan personeli, Kuantum’ya araştırma verenler tarafından sağlanan verileri, Kuantum’un gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında elde ettiği verileri, Kuantum ile çalışan 3. Parti firmaların verilerini ve web sitesi ziyareti sırasında ve elektronik iletişim ile elde edilebilecek verileri ya da diğer kaynaklardan sağlanan verileri kapsamaktadır.
 
 

GİZLİLİK KURALLARI
 
Kişisel Verilerin Elde Edilmesi 

Kuantum Gizlilik Politikası’nda “kişisel veri” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, T.C. Kimlik numaranızı vb. bilgileri içerir. Bunun yanı sıra, araç ve plaka ya da şasi bilgileri, banka bilgileri, aile durum bilgileri, yaşam tarzına dair tercihler, alışveriş alışkanlıkları, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir. Bu veriler;

 • Hem araştırma kapsamında tesadüfi ya da listeli çalışmalardan elde edilen denek/Katılımcı verileridir.
 • Hem de Kuantum bünyesinde çalışan ya da çalışmak için başvuru yapan kişilerden toplanan verilerdir.
 • Araştırma Veren Tarafından Paylaşılan Veriler

Yaptığımız işin gereği olarak, Kuantum’un müşterileri, rızasını aldığı müşterilerin ya da tüketicilerinin kişisel verilerini bizimle paylaşabilmektedir ve bu veriler tarafımızca amacına uygun olarak işlenmektedir.
  
Yukarıda sözü geçen bilgilere ilaveten;
 

 • Araç ve plaka ya da şasi bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Yaşam tarzına dair tercihler
 • Alışveriş alışkanlıkları
 • Ses ve görüntü gibi kişinin belirlenmesini veya belirlenebilir olmasını sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir.

  
Katılımcılara ait kişisel veriler Tarafınızdan Paylaşılan Veriler
Araştırmalarımız sırasında Katılımcılar tarafından paylaşılan kişisel veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacımız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.
 
Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler
Eğer paylaşılmasına izin verildiyse, diğer kaynaklardan kişisel veriler elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.
 
Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler 
Web sitemizi geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda otomatik veya pasif olarak veri elde etme araçlarıdır.  Bu teknolojiye örnek olarak çerezler veya web analizleri gösterilebilir.
 
Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi
Kişisel veriler tarafın rızası olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Bu uygulamanın tek istisnası bilgi toplama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimiz ile bazı kişisel verilerin paylaşılması zorunluluğudur. Kişisel verilerin paylaşıldığı tüm tedarikçiler ile Gizlilik Sözleşmesi mevcuttur ve çalışmaların sona ermesinden sonra tedarikçilerden kişisel verilerinizin imha edildiğine ve amacı dışında kullanılmayacağına dair yazılı onay alınmaktadır.

Verilerin Anonimleştirilmesi
Kuantum, kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.
Şirketimizde izlediğimiz kalite politikası gereği kişisel verilerin saklanma süresi maksimum 6 aydır.
Kişisel verileriniz anonimleştirilerek sınırsız bir süre için saklanabilir.
Anonimleştirilmesi demek, kişinin ad-soyad, mail ,adres TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi kişisel olabilecek tüm bilgilerinin silinerek saklanması demektir.
  
Güvenlik ve saklama koşulları
Kuantum kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için  gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Kişisel veriler genel olarak Kuantum veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktadır.
Bu veri tabanları Türkiye’deki sunucularda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ülke dışına aktarılacak olması halinde taraflara bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.
 
Bilgi talep etme hakkı
Saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediği zaman bilgilendirilme hakkına sahiptir.
 
Düzeltme talep etme hakkı
Taraflar, saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahiptir.
Bu gibi taleplerin Kuantum’a ulaşmasından itibaren iki hafta içerisinde talebinizin ne ölçüde karşılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak bilgilendirilir. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılanamadığı durumlarda tarafa bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.
 
Kişisel Verilere Erişim
Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili verilmiş olan her türlü onaydan istenildiği herhangi bir zaman diliminde tamamen veya kısmen feragat etme hakkı bulunmaktadır.
Ayrıca,

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek
 • Hangi kişisel verilerin işlendiğini öğrenmek
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını bilmek
 • Yurtiçinde veya yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldılar ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemek
 • Değişmesi halinde güncellenmesini talep etmek
 • İlgili mevzuatta öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini istemek
 • Düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, bilgi vermenin imkânsız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini istemek hakkı bulunmaktadır.
   
  İletişim Bilgileri
   
  Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da kişisel verilerin Kuantum tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi bize yazılı olarak iletebilir veya telefonundan bilgi alabilirsiniz.
  İletişim bilgilerimiz;
   
  Kuantum Araştırma Adres: Nef 11 Ofis. Merkez Mah. Ayazma Cad.
                                            No: 11 Kat: 5 No: 88 Kağıthane/İSTANBUL
  e-mail                                : [email protected]
  Telefon                              : (0212) 296 50 08
Kabul Ediyorum